Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,9 95 95
(1B) Personal de residències 76,1 70,9 72,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,9 82,4 84,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 53,3 6 9,2
(4) Persones amb gran dependència 85,5 71,5 73,3
(5A) Persones de 80 anys o més 92,5 89,7 89,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 87,6 48,2 49
(5C) Persones de 66 a 69 anys 74 2 2,5
(6) Treballadors essencials 65,4 0,8 2
(8) Persones de 60 a 65 anys 66,8 3,5 5,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 5,7 1,6 1,8
Total >=16 anys 34,1 16,4 16,9
Total 29 13,9 14,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi