Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,7 98,8 90,9 91,2
(1B) Personal de residències 95 91,9 94,6 70,3 72,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 93,8 96,4 72,7 74,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 90 94,8 57,1 60,7
(4) Persones amb gran dependència 90,7 87,9 89,6 69 69,6
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,3 94,4 87,9 87,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 93,4 93,6 85 85,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92 89,7 91 72,4 77,1
(6) Treballadors essencials 94,2 89 93,4 53,3 56,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,4 87,6 90,7 67,2 72,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,2 85,9 89,7 54 58,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,1 80,7 87,3 35 42,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,4 76,7 84,2 24,2 31,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,5 70,9 77,5 14,9 17,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,5 65,1 74,1 9,7 12,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,5 65 78 0,6 2,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,1 75,2 87,6 0,3 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,4 54,5 62 0,3 0,3
(14) Persones de 5 a 11 anys 40,9 0 3,7 0 0
Total >=12 anys 88,3 81,1 86,4 43,7 47
Total >=16 anys 89 82,5 87,8 46,1 49,6
Total 82,3 73,3 78,4 39,5 42,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.