Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,7 94,7 94,7
(1B) Personal de residències 83,8 78,1 79,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,9 82 84,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 70,9 4,6 9,6
(4) Persones amb gran dependència 89,1 86,5 86,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 91 91
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,3 55,6 56,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 75,9 5 5,6
(6) Treballadors essencials 71,8 1,2 3,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 71,7 5,5 8,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 32,7 2,5 4
Total >=16 anys 39,5 17,9 18,7
Total 33,4 15,1 15,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi