Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,7 97,8
(1B) Personal de residències 96,4 87,9 94,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,2 90,1 94,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,4 81,1 91
(4) Persones amb gran dependència 91,8 88,2 90
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 93,9 94,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,1 82,4 94,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,7 86,1 90,8
(6) Treballadors essencials 94,5 85,8 92,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,5 80,3 90,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,4 77,5 89,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,3 68,3 87,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,1 61 82,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,5 67,1 74,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,7 56,9 66
(12) Persones de 20 a 29 anys 70,1 54,9 65,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,3 64,8 75,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,4 54,3 60,6
Total >=12 anys 86,4 73,1 83,6
Total >=16 anys 87,1 74,1 84,9
Total 77,1 65,2 74,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi