Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 98,7 99 94,9 95,1
(1B) Personal de residències 95,1 92 94,9 71,8 73,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 93,7 95,5 73,8 75,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,4 91,8 94,7 59,8 63
(4) Persones amb gran dependència 89,3 86,1 87,2 60,5 61
(5A) Persones de 80 anys o més 94,4 94,1 94,2 87,7 87,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 93,1 93,5 83,2 85,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,3 88,3 90,2 71,6 76,4
(6) Treballadors essencials 93,7 88,7 92,9 53,6 56,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,1 87 90,6 64,9 71,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,1 84,1 88,4 50,3 54,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,7 78,1 85,7 33,4 40,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83 72,4 81,4 19,5 28,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,7 69,4 76,7 10,8 12,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,8 64,5 73,4 6,9 8,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,2 62,2 76,4 0,5 1,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86 69,8 83,7 0,2 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,4 49,5 58,6 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 37,9 0 3,7 0 0
Total >=12 anys 86,9 78,8 84,9 40,8 44,2
Total >=16 anys 87,8 80,5 86,4 43,2 46,8
Total 80,1 70,4 76,1 36,5 39,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.