Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,3 96,2 96,4
(1B) Personal de residències 93,2 86,4 90,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,1 88,5 91,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89,5 77,4 85,2
(4) Persones amb gran dependència 91,7 90,3 91,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,6 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,8 82,1 94,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,2 84,1 88,7
(6) Treballadors essencials 91,6 82,3 87,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,2 78,5 87,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,3 75,6 85,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,6 64,8 81,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,5 55 74
(11A) Persones de 35 a 39 anys 66,2 49,8 54,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 52,5 23,2 29,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 48,4 8,5 13,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 45,3 8 12,1
Total >=16 anys 79,2 62 70,6
Total 67 52,4 59,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi