Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,2 98,2
(1B) Personal de residències 97,3 88,3 95,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 90,8 95,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,9 83,3 93
(4) Persones amb gran dependència 92,4 90,3 91,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,1 94,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,4 91,3 95,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,4 88,1 91,7
(6) Treballadors essencials 95,5 87 94,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,2 82,1 91,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,4 79,2 90,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,8 71,4 89
(10B) Persones de 40 a 44 anys 86,4 64,5 85,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 81,7 71,4 79,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,6 62,8 73,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,1 61 74,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88 72,7 86,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 81,5 70,4 79
Total >=12 anys 88,8 77,4 87,4
Total >=16 anys 89,3 77,8 87,9
Total 79,1 68,9 77,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi