Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,3 98,6
(1B) Personal de residències 94 87,1 93,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,3 90 94,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,1 86,8 92,8
(4) Persones amb gran dependència 91,8 89,5 90,4
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 91,9 92
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 91,2 92,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,2 83,3 89,1
(6) Treballadors essencials 92,9 85,1 91,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,7 77,8 87,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,6 78,6 85,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83 70 81,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,1 58,5 77,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,2 63,9 70,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67 55,9 63,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,6 53,5 64,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,8 64 75,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,2 60,9 68
Total >=12 anys 83 72,9 81,2
Total >=16 anys 83,6 73,6 81,9
Total 73,3 64,4 71,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi