Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,9 95,6 96,2
(1B) Personal de residències 94,2 87,1 92,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 90,3 95
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,3 84,1 91,6
(4) Persones amb gran dependència 92,4 90,2 91,3
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 92,8 93,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,8 87,9 92,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,4 82,9 88,7
(6) Treballadors essencials 92,2 81,5 89,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,6 78,8 88,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,8 77,6 85,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,9 68,8 81,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79 58,1 76,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,5 60,9 69,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,5 52,7 62,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,1 48,9 61,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 76,5 56,1 68,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69 44,5 51,7
Total >=12 anys 82,9 70,8 79,7
Total >=16 anys 83,4 71,7 80,7
Total 75,7 64,7 72,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi