Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 96,9 96,9
(1B) Personal de residències 86,1 84 84,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,8 83,8 86,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 80,9 60,6 63,2
(4) Persones amb gran dependència 91 86,5 88,2
(5A) Persones de 80 anys o més 90,6 89,4 89,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 88,9 85,4 86,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 78,6 3,1 4
(6) Treballadors essencials 81,6 60,1 62,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 73,5 3,7 5,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 67,7 40 41,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 29 0,7 1,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 1,1 0,4 0,5
Total >=16 anys 44,2 25,7 26,5
Total 37,7 21,9 22,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi