Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,9 97,9
(1B) Personal de residències 96,2 87,4 93,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,2 90,1 94,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,3 81,2 90,9
(4) Persones amb gran dependència 91,8 87,8 89,6
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 93,9 94,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95 82,3 94,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,6 86 90,8
(6) Treballadors essencials 94,5 85,7 92,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,5 80,3 90,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,3 77,4 89,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,2 68,2 86,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84 60,8 82,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78 66,4 73,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,9 56,5 65,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,6 54,3 64,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,2 63,3 73,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,2 50,8 56,7
Total >=12 anys 86,1 72,6 83
Total >=16 anys 86,9 73,9 84,5
Total 76,8 64,8 74,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi