Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,5 95,4 95,4
(1B) Personal de residències 86,5 80,4 81,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,2 78,5 80,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 63 12,3 15,4
(4) Persones amb gran dependència 90 83,5 83,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93 91 91
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,4 49,6 61,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 75,6 2,8 3,4
(6) Treballadors essencials 58,2 1,6 2,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 73,4 3,4 5,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 22,5 2,1 2,8
Total >=16 anys 36,9 16,3 18
Total 31,2 13,8 15,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi