Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,9 98,5 84,7 84,7
(1B) Personal de residències 94,4 90 93,7 64,4 65,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,5 93,5 96,1 70,3 72,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,1 90 94,8 56,7 59,7
(4) Persones amb gran dependència 90,8 86,8 89 61 61,4
(5A) Persones de 80 anys o més 92,2 91,7 91,8 84,3 84,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,2 91 91,4 78,4 80,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,2 85,8 87,5 66,7 71
(6) Treballadors essencials 95,4 89,9 94,5 52,7 55,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,6 82,6 86,8 59,6 64,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,5 78,7 84,5 43,8 48,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82 68,3 80,4 23,4 30,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78 63,7 76,1 11,7 20,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,3 61 70,5 5,2 7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,8 57,2 67,8 3 5,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,7 57,4 72 0,3 2,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84 68 81,8 0,3 0,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,5 48,9 55,6 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 31 0 2,9 0 0
Total >=12 anys 83,2 73,4 80,9 34,7 38,2
Total >=16 anys 84 74,7 82,2 36,5 40,1
Total 77,1 66,5 73,4 31,4 34,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.