Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,4 98,4
(1B) Personal de residències 93,7 87,5 93,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,5 89,8 94,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,1 82,2 92,5
(4) Persones amb gran dependència 92 89,2 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,6 94,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 93,3 93,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,6 86,6 89,7
(6) Treballadors essencials 93,2 83,1 92,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,8 78,3 87,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 86 73,8 85
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,3 64,4 80,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,1 60,3 76,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,6 56,6 71,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,9 51,9 66,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 71 52,2 68,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81 63,7 78,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,8 60,1 70
Total >=12 anys 83,9 72,1 82,3
Total >=16 anys 84,5 72,7 82,9
Total 74,5 64 73
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi