Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 100 100 100 100 100
(1B) Personal de residències 96,6 96,6 96,6 79,3 82,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 94,1 97,1 73,5 73,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,9 89,2 91,9 56,8 59,5
(4) Persones amb gran dependència 100 100 100 83,3 83,3
(5A) Persones de 80 anys o més 97,7 97,7 97,7 93,2 93,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 93,2 93,2 84,3 84,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,1 90,7 90,7 75,7 76,4
(6) Treballadors essencials 89,6 82,1 89,6 53 55,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,3 87,7 88 72,2 73,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,2 87,3 89,2 58 60,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,3 77,8 81,6 37,9 40,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,8 75 76,4 32,1 33
(11A) Persones de 35 a 39 anys 66,1 62,4 66,1 18,3 19,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,3 62,1 65,8 12,1 14,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,6 63,9 68,9 11,7 16,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 95,1 90,9 95,1 4,2 5,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,8 68,1 70 1,3 1,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 37 18,7 21,5 0 0,5
Total >=12 anys 85,1 81,8 84 48,1 49,9
Total >=16 anys 85,7 82,5 84,8 50,5 52,3
Total 79,4 75,2 77,5 43,6 45,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.