Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98 98,4
(1B) Personal de residències 92,6 82,6 91,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,5 88,6 93,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 90,3 80,6 89
(4) Persones amb gran dependència 90 88,8 89,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 93 93,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 83,1 92,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,3 83 89,5
(6) Treballadors essencials 91 81 89,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,7 76,2 87,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,3 75,6 85,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,4 65,7 80,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,6 53,2 77,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,1 60,4 71
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,6 53,6 65,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,5 49,7 63,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,6 61,2 74,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,7 58,6 65,9
Total >=12 anys 82 69,4 80,5
Total >=16 anys 82,8 70 81,3
Total 72,4 61,3 71,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi