Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,4 98,4
(1B) Personal de residències 93,9 87,9 93,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,5 89,8 94,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 82,4 92,7
(4) Persones amb gran dependència 92,1 89,2 91,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,9 94,7 94,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 93,4 93,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,7 86,8 89,7
(6) Treballadors essencials 93,4 83,2 92,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 89 78,5 88
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,2 73,9 85,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,6 64,7 80,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,4 60,6 76,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74 56,9 71,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,4 52,2 66,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,6 52,5 68,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,4 63,9 78,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,3 60,3 70,3
Total >=12 anys 84,1 72,2 82,4
Total >=16 anys 84,7 72,9 83,1
Total 74,7 64,1 73,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi