Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,4 98,5
(1B) Personal de residències 93,6 88,6 93,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,5 87,1 94,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,7 81,6 91,2
(4) Persones amb gran dependència 89,8 88 89,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,5 93,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,4 82,3 94,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,8 86,2 90,1
(6) Treballadors essencials 91,4 83,1 89,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,7 79,7 88,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,7 77,9 87,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,2 67 84,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,6 51,5 79,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,7 66,4 72
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,8 57,8 64,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,1 55,8 65,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,9 66,8 76,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,7 61 67,9
Total >=12 anys 83,6 72 82,4
Total >=16 anys 84,4 72,7 83,2
Total 73,8 63,5 72,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi