Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,4 98,4 92 92,3
(1B) Personal de residències 93,7 87,5 93,3 54,5 58,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 91,7 95,3 71,9 74
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,6 86 91,6 46,2 49,9
(4) Persones amb gran dependència 86 83,9 84,5 61,7 61,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,1 94,2 85,5 85,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 91,7 93 74,2 82,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,9 88 90,7 71,8 75,9
(6) Treballadors essencials 92,5 86 91,7 44,5 47,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,1 84,2 89,4 62,4 68,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,4 80,8 87,5 45,1 49,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85 72,9 83,9 21,9 29,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,8 67,2 80,2 11,9 21,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,5 65,7 76,1 4,2 6,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,1 61 73,2 3,1 5,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,9 58,4 73,9 0,4 2,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87,2 69,9 84,2 0,2 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,5 47,3 56 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 27,1 0 2,9 0 0
Total >=12 anys 86 75,5 83,7 34,7 38,8
Total >=16 anys 87 77,2 85,3 36,7 41
Total 78,6 67,5 74,9 31 34,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.