Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,4 98,6
(1B) Personal de residències 94 89,7 93,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,6 90,7 95,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,3 86 93,5
(4) Persones amb gran dependència 94 92,3 94
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,9 94
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,9 93 93,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 85,7 89,8
(6) Treballadors essencials 93,5 84,5 92
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,3 81 89,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,9 80,9 88,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,4 73 85,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,2 67,3 82
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,8 67,3 75
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72 59,3 69,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,5 57,4 70,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,7 69,7 82,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,5 68,4 76,1
Total >=12 anys 86,3 77 84,9
Total >=16 anys 86,7 77,4 85,4
Total 77,1 68,7 75,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi