Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 100 98,6 98,9
(1B) Personal de residències 93,8 81,7 92,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,3 88,8 92,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,3 87,2 90,6
(4) Persones amb gran dependència 92,2 90,9 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,6 93,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,4 91,1 91,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,7 82,5 86,6
(6) Treballadors essencials 89,1 79,8 85,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,8 78,4 83,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 82 75,8 81,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 73,3 51,9 71,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,2 50,5 71,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 60,5 48,3 58,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 61,2 50,2 58,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 63,8 51,5 59,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 74,3 62,4 69,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 61,1 47,3 53,5
Total >=12 anys 80 70,8 77,9
Total >=16 anys 80,8 71,9 79
Total 72,1 63,8 70,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi