Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,8 98,8 90,8 91
(1B) Personal de residències 95 91,9 94,6 69,8 71,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 93,8 96,4 71,6 73,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 89,6 94,8 56,4 59,7
(4) Persones amb gran dependència 90,4 87,8 89,5 67,4 68
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,3 94,4 87,8 87,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 93,4 93,6 84,8 85,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,9 89,6 90,9 72,1 76,7
(6) Treballadors essencials 94,2 88,8 93,4 52,6 56
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,4 87,4 90,7 66,7 72,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,2 85,6 89,7 53 57,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,1 80,3 87,2 33,3 40,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,4 76,4 84,1 22,4 29,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,4 70,6 77,4 12,6 14,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,5 64,8 73,9 7,6 10,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 80,4 64,8 77,8 0,5 2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89 75,1 87,5 0,3 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75 54,3 61,7 0,3 0,3
(14) Persones de 5 a 11 anys 39,9 0 3,6 0 0
Total >=12 anys 88,2 80,9 86,4 42,9 46,1
Total >=16 anys 89 82,3 87,7 45,2 48,6
Total 82,1 73,1 78,3 38,8 41,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.