Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98 98,1 88,9 89,5
(1B) Personal de residències 95,1 90 94,5 64,1 66,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,9 94,4 96,6 76 78,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,2 88,1 94,2 50 54,3
(4) Persones amb gran dependència 87,8 84 86 59,2 60
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,2 93,4 84,2 84,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,8 89,6 91,3 71 79,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,1 85,6 88,7 66,5 73,5
(6) Treballadors essencials 94,1 87,1 93,1 44,9 48,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,7 84,4 89 60,2 67
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,5 80 86,7 41,2 48,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,4 71,7 82 23,2 32,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,4 66,1 77,6 13 23,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,8 62,7 72,9 7,3 10,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,4 56,9 69,4 4,6 8
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,5 56,2 71,7 0,5 3,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,2 68,8 83,6 0,2 1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,8 47,8 57,7 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 35,2 0 4,1 0 0
Total >=12 anys 83,7 73,1 81,5 32,1 37,4
Total >=16 anys 84,2 74,1 82,4 33,3 38,8
Total 78,1 66,7 74,6 29,3 34,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.