Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,5 98,7
(1B) Personal de residències 94,5 88,6 93,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95 87,9 94,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,6 82,4 92,2
(4) Persones amb gran dependència 90,8 88,9 90
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,8 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,7 90,1 94,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,5 87,6 90,8
(6) Treballadors essencials 92,3 84,2 90,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,3 81 89,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,7 79,1 88,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,7 69,4 86
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,6 57 81,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,5 68,5 74,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,2 60,5 69,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,3 58,8 70,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,2 69,5 80,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,2 64,8 73,5
Total >=12 anys 85,7 74,7 84,3
Total >=16 anys 86,2 75,3 85
Total 75,5 65,8 74,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi