Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,5 95,4 95,4
(1B) Personal de residències 85,8 79,4 81,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,3 79,3 82,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 64,9 10,4 13,4
(4) Persones amb gran dependència 88,8 85 85
(5A) Persones de 80 anys o més 92,9 90,4 90,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,1 48,8 58
(5C) Persones de 66 a 69 anys 79,7 3,6 4,1
(6) Treballadors essencials 59,6 1,3 2,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 76,6 4 6,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 27,8 2,1 3,2
Total >=16 anys 37 15,7 17,2
Total 31,3 13,3 14,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi