Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,8 97,9 93,5 93,9
(1B) Personal de residències 95,1 92,7 95 74,2 77,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 95,3 97,1 80,9 84,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,1 92,4 95,7 64,6 70,8
(4) Persones amb gran dependència 90,2 88,5 89,8 73,3 73,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 94 94,1 88,6 88,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 93 93,3 84,6 87,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,8 89,9 91 79,1 83,1
(6) Treballadors essencials 94,6 90,5 93,8 59,3 64,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 91 88,6 90,5 73,2 79,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,3 86,2 88,9 61 67,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,8 80,5 85,2 44,8 55,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,9 76,6 82,1 35,5 48,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,9 73,8 78,9 34,2 40
(11B) Persones de 30 a 34 anys 77 69 75,8 28,9 36,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,1 68,3 77,4 21,5 30,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,7 76,1 87,7 7,7 11,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,9 63,3 74,8 0,2 0,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 48 30,6 37,7 0 0,2
Total >=12 anys 87,5 82,2 86,4 52,7 58,7
Total >=16 anys 87,8 82,8 86,8 54,5 60,6
Total 82,8 77,1 81,3 48,5 54
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.