Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,5 98,6 92,4 92,7
(1B) Personal de residències 93,7 87,7 93,2 57,3 61,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,8 92 95,4 73,3 75,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,6 86,9 91,7 49,3 53,8
(4) Persones amb gran dependència 86,1 83,7 84,3 65,3 65,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,2 94,3 86,4 86,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,4 91,9 93,1 75,2 83,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,9 88,3 90,8 73,2 77,3
(6) Treballadors essencials 92,6 86,8 91,9 47,7 51,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,2 84,9 89,7 64,3 71,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,5 81,8 87,7 50,1 55,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,1 74,4 84,1 30,3 39
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,1 68,8 80,7 19,2 30,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,8 67,5 76,8 13,6 16,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,4 62,8 74 9,2 12,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,3 59,3 74,8 0,5 2,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87,7 70,8 85,1 0,2 0,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,6 48,4 57,5 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 31,7 0 3,8 0 0
Total >=12 anys 86,3 76,5 84,1 38,2 42,8
Total >=16 anys 87,2 78,1 85,6 40,4 45,2
Total 79,2 68,3 75,4 34,1 38,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.