Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,8 98,2
(1B) Personal de residències 92,3 82,6 91,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,2 88,2 93,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89,8 80,1 88,4
(4) Persones amb gran dependència 89,9 88,5 89,3
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,8 93
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,9 82,9 92,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,9 82,7 89,1
(6) Treballadors essencials 90,7 80,1 88,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,5 75,9 87,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,7 75,2 84,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,9 65 79,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78 52,3 76,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,1 58,3 68,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66 50,8 61,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,3 46,6 59,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 75,3 57,4 69,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,9 49,6 56,2
Total >=12 anys 81,2 67,8 78,5
Total >=16 anys 82 68,8 79,7
Total 71,7 59,9 69,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi