Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,5 97,5 92,1 92,1
(1B) Personal de residències 93,3 88,7 93,3 61,7 65,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,2 88,5 92,4 62,8 67,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,8 88 92 56,6 58,8
(4) Persones amb gran dependència 92,6 91,2 91,9 66,9 67,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,5 93,6 84,6 84,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 92,7 93 77,3 83,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 88,4 89,8 72,8 74,9
(6) Treballadors essencials 91,2 84,3 89,7 48,5 50,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,3 86,2 89,6 65,3 70,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,3 83,5 87,6 50,8 55,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,5 75,2 82,3 30,4 36,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,2 69,6 77,5 20,4 28,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,4 64,8 72,6 10,1 12,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,5 62,9 72,2 5,9 9
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,7 65,4 76,3 0,4 2,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,5 69,3 83,6 0,3 0,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,6 48,5 59 0,2 0,2
(14) Persones de 5 a 11 anys 29,2 0 3,2 0 0
Total >=12 anys 86,8 79,8 84,9 44,7 48,3
Total >=16 anys 87,6 81,2 86,1 46,7 50,5
Total 80,5 72,5 77,4 40,6 43,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.