Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,4 98,4 65,3 65,3
(1B) Personal de residències 97,6 93,1 96,6 69,3 72,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97 94,2 96,7 75,1 77,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,8 89,5 94,8 56,3 61,3
(4) Persones amb gran dependència 92 87,1 87,8 70,3 71,2
(5A) Persones de 80 anys o més 95,2 94,8 94,9 88,7 89,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,9 94,8 95,5 77,1 88,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 94 91,3 92,7 77,5 81,3
(6) Treballadors essencials 96,2 91,9 95,5 57,5 61,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 93,3 89,8 92,7 70,8 77,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 92,6 87,3 92 56,8 65,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 91,5 83,2 90,7 40,2 53,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 88,1 78,2 86,8 28,4 40,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 84,4 75,3 82,3 20,8 24
(11B) Persones de 30 a 34 anys 80,2 68,8 77,8 13,7 17,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 83,5 67,6 80,9 0,8 2,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 92,4 78 90,5 0,2 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 81,5 56,6 65,8 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 50,3 0 5,4 0 0
Total >=12 anys 90,8 83 88,8 44,8 50,8
Total >=16 anys 91,4 84,4 90,1 47,2 53,6
Total 84,9 74,8 80,4 40,3 45,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.