Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 98,3 98,3 65,5 65,5
(1B) Personal de residències 97,5 93,1 96,6 69,5 73
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97 94,3 96,7 75,3 78
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,9 89,7 94,9 56,5 61,6
(4) Persones amb gran dependència 92 87,1 87,8 70,5 71,4
(5A) Persones de 80 anys o més 95,2 94,8 94,9 88,7 89,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,9 94,9 95,6 77,2 88,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 94 91,3 92,8 77,6 81,4
(6) Treballadors essencials 96,2 91,9 95,5 57,6 61,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 93,3 89,8 92,7 70,9 78,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 92,6 87,3 92 57 66
(10A) Persones de 45 a 49 anys 91,4 83,3 90,7 40,4 53,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 88,1 78,2 86,8 28,7 40,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 84,4 75,4 82,3 21,1 24,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 80,2 68,9 77,9 14,1 17,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 83,4 67,7 80,9 0,9 3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 92,3 78 90,5 0,2 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 81,5 56,7 65,9 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 50,4 0 5,4 0 0
Total >=12 anys 90,8 83 88,8 44,9 50,9
Total >=16 anys 91,3 84,5 90,1 47,4 53,7
Total 84,9 74,8 80,4 40,5 45,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.