Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,8 97,8
(1B) Personal de residències 96,8 88,4 95
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,7 90,3 94,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 81,9 92
(4) Persones amb gran dependència 92,2 90,1 91,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94 94,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,1 82,5 94,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93 86,5 91,2
(6) Treballadors essencials 95 86,3 93,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,9 80,7 90,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,8 77,8 90,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,9 69 88
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,1 62,1 83,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80 69,2 77,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,3 59,7 69,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,2 57,7 69,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,2 69,9 82,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,8 66,7 74,3
Total >=12 anys 87,4 74,8 85,8
Total >=16 anys 88 75,3 86,4
Total 78 66,7 76,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi