Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,9 98,5 85,3 85,3
(1B) Personal de residències 94,4 90 93,7 64,8 66,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,5 93,7 96,1 71,2 73,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,1 90,6 94,8 59,2 62,8
(4) Persones amb gran dependència 90,8 86,8 89 65,1 65,4
(5A) Persones de 80 anys o més 92,2 91,7 91,8 85,1 85,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,2 91,1 91,6 79,5 81,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,2 86,3 87,8 68,2 72,6
(6) Treballadors essencials 95,4 90,4 94,6 55,3 58,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,7 83 87 61,2 66,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,6 79,4 84,7 47,4 52,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,1 69,4 80,7 27,7 35,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,3 65 76,6 17,3 26,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,5 62,3 71,1 10,6 13
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,2 58,3 68,7 6,8 9,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 75 57,9 72,5 0,3 2,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,2 68,6 82,4 0,3 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,5 49,3 56,2 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 32,9 0 3 0 0
Total >=12 anys 83,4 74,1 81,2 37,2 41
Total >=16 anys 84,1 75,4 82,5 39,1 43,1
Total 77,4 67,1 73,7 33,7 37,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.