Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 98,8 98,8 93,5 93,5
(1B) Personal de residències 96 91,3 95,3 65,6 68,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 91,7 95,6 68,8 72,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 86,9 92,8 50,7 55,1
(4) Persones amb gran dependència 89,1 83,3 84,4 56,7 56,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 93,9 94 84,8 85
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 93,3 94,3 74,1 84,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92 89,6 91 72,9 75,5
(6) Treballadors essencials 93,1 87,2 92 47,7 49,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,8 86,1 90,1 64,8 69,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,8 82,7 89,1 48,8 53,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,6 75,7 86,5 27,1 37,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,8 69,5 82,2 11,4 24,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79 70,1 76,6 1,3 1,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75 62,5 72,2 1 1,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,8 63,4 75,8 0,7 1,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,1 72,2 83,7 0,2 0,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,3 50 58,3 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 38,2 0 3,5 0 0
Total >=12 anys 87,1 78 84,9 36,9 41,3
Total >=16 anys 88 79,7 86,5 39,1 43,8
Total 80,3 69,7 76,1 33 36,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.