Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 97,1 97,1
(1B) Personal de residències 87,7 82,4 84,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 89,9 84,6 87,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 83,8 59,1 65,7
(4) Persones amb gran dependència 89,7 87,6 87,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,2 93,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,7 90,3 91,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 83,7 7,2 9,4
(6) Treballadors essencials 81,5 56,5 60,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 78,6 7,7 12,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 74 48,9 54,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 49,8 1,4 7,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 12 1,2 5,2
Total >=16 anys 53,3 32,3 35,7
Total 45,1 27,4 30,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi