Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,8 98,9 95,4 95,7
(1B) Personal de residències 94,8 91,7 94,7 70,5 74,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,2 93 95,8 75,5 78,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,1 90,2 94,7 58,3 65,1
(4) Persones amb gran dependència 89,5 87,2 88,6 70,8 72
(5A) Persones de 80 anys o més 95,4 95,2 95,2 90,3 90,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,2 93,7 93,9 86,4 87,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,7 88,8 90,1 76,6 79,9
(6) Treballadors essencials 94,1 89,3 93,6 57,2 62,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,9 86,3 89,5 67,1 74,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,9 81 86,4 51 58,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,9 73,6 82,2 33,6 43,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,8 69,3 78,8 25,9 35,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76 65,3 74,8 18 26,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,1 60,7 70,5 14,6 22,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,1 62,3 74 12 19,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,4 70,9 82,6 5,6 8,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,2 56,7 67,5 0,5 1
(14) Persones de 5 a 11 anys 35 21,8 27,5 0 0,1
Total >=12 anys 85,4 78 84,2 45,1 50,8
Total >=16 anys 86,2 79,1 85,1 47,5 53,5
Total 78,7 71,1 77,1 40,3 45,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.