Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,4 98,4
(1B) Personal de residències 93,9 88,2 93,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,7 90,1 94,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,3 82,6 93
(4) Persones amb gran dependència 92,2 89,3 91,6
(5A) Persones de 80 anys o més 95 94,7 94,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,4 93,5 94
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,8 87,1 89,7
(6) Treballadors essencials 93,5 83,3 92,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,1 79 88,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,4 74,2 85,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,9 65 80,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,9 61,1 77
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,6 57,5 71,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70 52,7 66,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,3 53 68,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82 64,2 79
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,1 60,5 70,8
Total >=12 anys 84,5 72,6 82,6
Total >=16 anys 85 73,2 83,3
Total 75 64,4 73,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi