Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 98,8 98,8 97 97
(1B) Personal de residències 96 92 95,3 67,1 70,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 92,3 95,5 70,5 74,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 87,8 93,2 53 57,9
(4) Persones amb gran dependència 89,8 83,6 84,7 58,9 58,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94 94,1 85,8 85,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,7 93,4 94,3 75,3 86,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92 89,9 91,2 74,4 77,1
(6) Treballadors essencials 93,1 87,7 92,1 50,9 53,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,8 86,9 90,3 66,8 72,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,8 83,7 89,3 52,5 58
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,7 77 86,7 34,1 45,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84 71,1 82,4 20,5 34,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,1 71,5 77,3 14,5 16,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,4 64 72,7 10,1 11,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 79 63,8 76,2 0,9 1,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,5 72,6 84,2 0,3 0,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,5 50,6 59,3 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 40,4 0 4 0 0
Total >=12 anys 87,3 78,8 85,2 40,6 45,6
Total >=16 anys 88,1 80,5 86,7 43 48,3
Total 80,6 70,4 76,4 36,3 40,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.