Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,8 97,8
(1B) Personal de residències 96,8 88,2 95
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,7 90,3 95
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,8 81,9 92
(4) Persones amb gran dependència 92,1 90,1 91,7
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94 94,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,3 82,6 95
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,1 86,7 91,4
(6) Treballadors essencials 95 86,3 93,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,9 80,8 90,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 91 78 90,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,2 69,3 88,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,4 62,4 84,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,5 69,7 77,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73 60,5 70,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,9 58,3 70,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,7 70,4 83
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,2 67,5 75,2
Total >=12 anys 87,7 75,1 86,1
Total >=16 anys 88,3 75,5 86,8
Total 78,2 67 76,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi