Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,5 95 95
(1B) Personal de residències 83,8 77,2 77,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 87,1 81 83,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 63,8 4,6 7,7
(4) Persones amb gran dependència 88,4 75,2 75,2
(5A) Persones de 80 anys o més 89,3 86,8 86,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 86,4 50,4 51,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 76,2 2,7 3,1
(6) Treballadors essencials 73,1 0,8 2,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 71,4 3 4,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 22,2 1,7 2,2
Total >=16 anys 32,8 13,2 13,6
Total 28 11,3 11,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi