Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,5 98,5 93,3 94
(1B) Personal de residències 93,6 88,1 93,3 60,7 64,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96 92,6 95,6 76,3 79,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,8 88,7 92,2 54,4 60,5
(4) Persones amb gran dependència 86,3 85,4 85,9 68,7 69,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,8 94,4 94,5 87,9 88
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 92,2 93,1 76,5 85,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,6 88,9 91 75,4 80,9
(6) Treballadors essencials 92,7 88,2 92,2 53,3 58,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,1 86 89,7 67,2 75,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,3 83,3 87,7 54,8 61,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,8 76,1 84,1 36,4 46,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,7 71,1 80,8 25,7 39,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,2 69,3 76,7 22,9 28,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,1 64,9 73,6 18,7 24,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,2 62,8 74,7 12,8 18,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,7 73 85 4,5 7,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,2 58,2 68 0,2 0,8
(14) Persones de 5 a 11 anys 33,6 21,3 26,3 0 0,1
Total >=12 anys 85,9 78,4 84,6 43,2 49,5
Total >=16 anys 86,7 79,5 85,6 45,6 52,3
Total 78,7 71,1 77,1 38,4 44
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.