Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 99,2 99,2 94,7 94,9
(1B) Personal de residències 95,6 92,1 95,8 65,4 67
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,4 90,1 94,8 67,1 69,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 87,9 93,3 50,2 54
(4) Persones amb gran dependència 86 83,5 85,5 65,5 66
(5A) Persones de 80 anys o més 90,8 90,5 90,6 82,3 82,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,1 89,1 89,6 77,7 79
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,3 84,4 87,4 64,4 70,1
(6) Treballadors essencials 92,9 85,4 91,5 45,9 48,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 87 80,9 86,4 57,4 63,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,5 78,7 84,5 42,2 46,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,7 70,6 80,3 24 29,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,9 65,6 76,9 11,9 17,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,1 62,9 72,1 3,5 5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,4 58,9 69 1,9 3,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,6 59,1 71,6 0,4 1,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83 66,2 79,7 0,1 0,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 64 45,6 53,7 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 24,4 0 2,3 0 0
Total >=12 anys 82,9 73,5 80,6 34,1 37
Total >=16 anys 84 75 82,1 36 39,1
Total 76 65,9 72,4 30,6 33,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.