Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,4 97,4
(1B) Personal de residències 87,6 78,4 82,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,3 79,2 84,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 80,9 49,6 53,8
(4) Persones amb gran dependència 88,1 86,3 86,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 92,6 92,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,9 80 91,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 84,4 4,8 5,3
(6) Treballadors essencials 75,2 52,7 54,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 79,6 4,8 7,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 74,3 38,3 40,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 31,3 1,5 2,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 2,7 1,4 1,5
Total >=16 anys 48,7 27 29,1
Total 40,7 22,6 24,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi