Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,4 98,4 94,8 95,5
(1B) Personal de residències 95,6 93,7 95,6 75,8 77,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 95,3 97,1 77,1 79,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95 90,9 93,6 54,3 57,1
(4) Persones amb gran dependència 88,7 85 86,2 64,9 66
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 92,9 93 85,7 86
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 92,4 93,1 80 85
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,5 88,9 90,3 75,2 78,5
(6) Treballadors essencials 94 89,1 93,3 50,8 53,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,3 87,1 89,7 67 72
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,5 82,9 87,7 50,5 55
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,1 77,3 85,1 34,6 41,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,5 71,8 81,2 23,2 31,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,9 70,6 76,7 15,4 17,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,1 64,8 73,3 10,3 13
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,1 63,4 76,4 0,9 3,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87 73,5 84,6 0,3 0,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,7 53,3 60 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 38,8 0 3,3 0 0
Total >=12 anys 86,8 79,1 84,8 41,9 45,5
Total >=16 anys 87,5 80,5 86,1 44,1 47,9
Total 80,8 71,5 76,8 37,8 41,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.