Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,6 97,7
(1B) Personal de residències 90,7 85,3 89,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,5 87 90,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 88,7 76 83,8
(4) Persones amb gran dependència 90,7 88,4 89,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,7 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,3 91,7 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,2 82,1 85,3
(6) Treballadors essencials 87,9 77,2 83,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 84,2 73,6 81,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 79,8 70 78,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 72,3 56,7 69,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 66,5 48,7 62,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 56,8 37,8 49,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 45 20,7 31,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 42,5 8,6 18,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 38,4 9,2 14
Total >=16 anys 73,3 59,2 66,8
Total 62 50,1 56,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi