Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 99 99
(1B) Personal de residències 94,9 88,3 94,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,3 87,1 92,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,2 82,5 91,2
(4) Persones amb gran dependència 89,6 86,9 89,4
(5A) Persones de 80 anys o més 90,3 89,9 90
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,3 87,8 88,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,1 78,2 86,3
(6) Treballadors essencials 91,2 80,7 89,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,5 72 84,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,5 73,5 82,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 78,2 64,2 77,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75 56,5 73,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 69,9 57,8 67,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,1 51,2 60,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 65,4 50,2 61,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 74,9 59,9 71,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 65,7 54,5 63
Total >=12 anys 79,3 68,3 77,5
Total >=16 anys 80 69 78,3
Total 70,3 60,5 68,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi