Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,7 97,8 93,1 93,9
(1B) Personal de residències 95,7 92,2 95,5 71,9 76
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97 95,3 96,9 80,6 84,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,4 90,1 94,5 59,9 66,3
(4) Persones amb gran dependència 89,2 87,4 88,9 70,2 71,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,7 93,8 87,7 88,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,8 90,3 91,4 75,1 84,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90 87,2 89 71,6 80,4
(6) Treballadors essencials 94,3 89,6 93,7 56,7 62,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,7 86,5 89,2 66,7 75,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,3 82,7 86,7 53,1 63,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,1 75,8 82,2 38,1 51,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,1 70,4 77,9 28,6 43,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,2 66,2 72,8 26,3 33,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,4 61,1 69,1 20,9 29,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,2 59,9 70,2 16 24,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,9 71,7 84,2 6,4 10,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,4 59,1 70,1 0,2 1,2
(14) Persones de 5 a 11 anys 42,8 27 33,8 0 0,3
Total >=12 anys 83,1 75,9 81,7 42,7 51,1
Total >=16 anys 83,5 76,6 82,1 44,3 53
Total 77,9 70,5 76,1 38,8 46,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.