Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,4 98,5
(1B) Personal de residències 93,2 87,9 93
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,5 87,1 94,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,1 81 90,2
(4) Persones amb gran dependència 89,5 87,6 88,8
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,4 93,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,4 82,2 94,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,6 85,9 89,8
(6) Treballadors essencials 91,2 82,7 89,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,4 79,5 88,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,5 77,7 87
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,1 66,7 84,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,2 50,8 78,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,2 64,5 70
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65,7 55,6 61,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 66,1 53,6 62,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,3 64,2 73,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,4 54,9 61,3
Total >=12 anys 83,1 70,9 81
Total >=16 anys 83,9 71,9 82,2
Total 73,3 62,6 71,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi