Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,4 98,5
(1B) Personal de residències 94,5 88,4 93,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,9 87,4 94,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,2 82,3 91,9
(4) Persones amb gran dependència 90,8 88,9 90
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,8 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 87,1 94,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,4 87 90,6
(6) Treballadors essencials 92 83,9 90,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,1 80,3 89,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,4 78,6 88
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,3 68,3 85,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,1 54 81,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,8 68,1 74,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,1 60,2 68,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,8 58,3 69,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82 69 80
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75 64,4 72,8
Total >=12 anys 85,2 73,8 84
Total >=16 anys 85,8 74,3 84,7
Total 75 65 74
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi