Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,2 97,2
(1B) Personal de residències 88,9 82,1 84,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 90,6 83 86,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 82,7 54,5 58,7
(4) Persones amb gran dependència 89,9 87,7 87,9
(5A) Persones de 80 anys o més 93,6 92,6 92,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,9 81,9 91,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 85,6 5,6 7,1
(6) Treballadors essencials 74,4 48,3 50,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 81,9 5,6 9,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 74,8 32,1 35,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 35,4 1,5 3,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 2,4 1,1 1,3
Total >=16 anys 49,8 27,1 29,4
Total 42,1 22,9 24,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi