Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,5 98,6 93,8 93,9
(1B) Personal de residències 94,2 90,2 94,1 64,9 67,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,1 92,2 95,6 70,9 72,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,9 88,1 94,2 51,3 56,4
(4) Persones amb gran dependència 89,7 85,1 86,7 64 64,5
(5A) Persones de 80 anys o més 95,3 95 95 88,5 88,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 93,6 93,9 84,2 85,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 88,3 89,7 71,4 73,5
(6) Treballadors essencials 94 87 93,3 49,4 52,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 90 84,3 89,4 61,5 66,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,1 78,1 86,3 41,6 46,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,3 70 82 20,3 26,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,3 65,8 78,6 11,4 17,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,9 61,3 74,8 2,5 7,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,1 57,2 70,6 1,8 6,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,3 59 74,4 0,5 4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,1 68,7 82,5 0,2 0,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,7 47,2 57,2 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 31,2 0 4 0 0
Total >=12 anys 85,7 75,5 83,7 37,3 40,8
Total >=16 anys 86,7 77 85,1 39,3 43
Total 79 67,8 75,5 33,5 36,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.