Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,5 98,6 94,5 94,6
(1B) Personal de residències 94,2 90,4 94 66,6 69,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,1 92,5 95,6 72,4 74,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,9 88,7 94,3 53,2 58,8
(4) Persones amb gran dependència 89,8 85,3 86,7 67,2 67,8
(5A) Persones de 80 anys o més 95,3 95 95 89 89
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 93,7 94 84,8 85,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 88,4 89,8 73 75,1
(6) Treballadors essencials 94,1 87,6 93,4 51,5 55,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 90 85 89,5 63,3 69,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,2 79 86,4 45 50,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,4 71,1 82,2 26,1 33,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,4 66,8 78,9 17,9 24,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,9 62,6 75 9,2 14,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,3 58,4 70,9 6,2 11,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,5 59,5 74,8 0,6 4,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,2 69 82,8 0,3 0,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,6 47,6 57,9 0 0
(14) Persones de 5 a 11 anys 32,7 0 4,4 0 0
Total >=12 anys 85,9 76,1 83,9 39,9 43,8
Total >=16 anys 86,7 77,6 85,3 42 46,2
Total 79,1 68,4 75,6 35,8 39,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.