Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 97,7 98,3
(1B) Personal de residències 93 87,5 92,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,9 90,4 94,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,3 84,4 92,2
(4) Persones amb gran dependència 92,8 89,1 91,3
(5A) Persones de 80 anys o més 91,5 90,6 91
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,3 89 90,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,8 80,6 86,4
(6) Treballadors essencials 93,8 85,8 92,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,8 75,1 84,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,8 74,2 82,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 78,4 60,2 77,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,4 50,5 71,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 67 55,3 63,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 62,2 49,2 59,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 65 48,6 61,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 76,4 60,2 73,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 67,7 59,2 65,3
Total >=12 anys 79,2 67,7 77,4
Total >=16 anys 79,8 68,1 78
Total 71 60,7 69,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi